Co znamená zkratka FFS ve hře?

for fuck's sake [příklad] proboha živýho [st. prav.] [př.

Co to znamená zkratka FFS?

Popis: Sprostá varianta For God's Sake! – Proboha!

Co znamená zkratka FFS ve hře?

Co je to za zkratku kk?

KK – O. K. O. K. WTF? – What the fuck? – Co to sakra je?

Co znamená v chatu?

pls – Please – Prosím. k – OK. afk – Away From Keyboard – Pryč od klávesnice.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co to je lol?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co znamená GG BRO?

Zkratka GG (Good Game) většinou nadšeně zazní poté, co váš tým ve hře zvítězí.

Co je to zkratka PPP?

Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn.

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.

Co je to zkratka Lmao?

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy.

Co je to OMG?

Znamená to: "Ó můj bože!". Má to vyjadřovat překvapenost nebo naštvanost, radost, může se to použit kdykoliv.

Co je to zkratka YOLO?

Pod slovem yolo nehledejte žádnou složitost. Jde o zkratku složenou z prvních písmen věty You Live Only Once (žiješ pouze jednou). Toto slovo použijete v momentě, kdy si naplno užíváte přítomného okamžiku a nezabýváte se tím, co bude zítra.

Po Co to znamená?

příspěvková organizace – typ právnické osoby, zkratka též p. o.

Co je to PPP projekt?

PPP je jedním ze způsobů, jak zadat projekt směřující k zajištění veřejné služby nebo veřejné infrastruktury. Pod pojmem projekt PPP se standardně skrývá dlouhodobý projekt v řádu desítek let (obvykle 15 až 30), kde je výkon veřejné služby svěřen soukromému partnerovi.

Co je to Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to flexit?

Flexit – chlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Co znamená anglicky xoxo?

Význam: xoxo = zkratka označovaná jako "Hugs and kisses" (objímám a líbám). Vyjádření lásky či dobrého přátelství na konci dopisu, emailu či SMS zpráv.

Co je to zkratka GG?

GG = „Good game,“ neboli „dobrá hra. Znamená buď slušnou poznámku vyslovenou po zkončení kola nebo hry, která ukazuje, že zápas byl spravedlivý a příjemný. Obvykle ji kolektivně používají uživatelé herních serverů. Opakem je BG.

Co je to zkratka SKS?

SKS může mít více významů: SKS – samonabíjecí karabina. SK Slavia Praha – český fotbalový klub. Společnost finské literatury (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)

Co je to op?

opatrná jízda; na železnici „rozkaz k opatrné jízdě“ (zkráceně „rozkaz Op“) je příkaz strojvedoucímu jet takovou rychlostí, aby mohl za všech okolností bezpečně zastavit před jinými vozidly nebo překážkou; používá se nejčastěji při poruše zabezpečovacího zařízení.

Jak funguje PPP?

Podstatou PPP projektů je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem, obvykle trvající 15 až 30 let, o zajištění veřejné infrastruktury nebo služby, ve které soukromý partner nese významné riziko a odpovědnost za řízení projektu, a jeho odměna je přímo spojena s jeho výkonem.

Co je to Smash?

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co to je Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to BFS?

BFS či BfS může znamenat: Prohledávání do šířky (Breadth-first search) – algoritmus. Bowling for Soup – hudební skupina. Blackfoot Sue – hudební skupina.

Co to znamená ko?

K.O. – knockout, způsob vítězství a ukončení zápasu v boxu a dalších bojových sportech. K.O. systém – vyřazovací systém, tzv. pavouk ve sportu.

Co je to OPBH?

Okresní podnik bytového hospodářství nebo v hlavním městě Praze Obvodní podnik bytového hospodářství (ve zkratce OPBH) bylo uskupení, jež v socialistickém Československu spravovalo domy v socialistickém vlastnictví. Vzniklo k 1. lednu 1959 přetvořením z do té doby existujících bytových a domovních správ.