Co znamená OFC od člověka?

ofc – Of Course (Ale jistě, samozřejmě, souhlasím.

Co to je zkratka OFC?

Oceania Football Confederation známá pod zkratkou OFC je hlavní řídící organizací oceánského fotbalu, futsalu a plážového fotbalu.

Co znamená OFC od člověka?

Co je to za zkratku kk?

KK – O. K. O. K. WTF? – What the fuck? – Co to sakra je?

Co je to Lmao?

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy. Vyjadřuje opravdu velké pobavení.

Co je to Cya?

Jde o BS (kecy) a CYA (krýt si záda). Jsou příkladem toho, co bychom mohli nazvat očištěním zkratkou. A Poutníci by na nás byli pyšní. BS je zkratkou pro „bullshit“ a CYA zastupuje „cover your ass“.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co to znamená slovo XD?

Informace o zkratce 'XD'

Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.

Co je Slaněný vodič?

Vodiče CYA jsou spletené z tenkých měděných drátků a označujeme je jako ✅ slaněné vodiče nebo vodiče s lanovým jádrem. Ohebný slaněný vodič CYA se někdy označuje také jako licna nebo licnový vodič. Slouží jako propojovací vodiče v suchém prostředí, např. k propojení rozváděče.

Co je to flexit?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co to je lol?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co to znamená ?

V západní kultuře znamená zdvižený prostředník vulgární urážlivé gesto. Provádí se tak, že se ukáže vztyčený prostředník, zatímco ostatní prsty jsou sevřené v pěst a otočené dlaní k sobě. Prostředník má symbolizovat penis a skrčené prsty po obou stranách varlata.

Jaký je rozdíl mezi vodičem a izolantem?

Látky, které vedou elektrický proud, nazýváme elektrické vodiče (například stříbro, měď, hliník, ocel, tuha, roztok kuchyňské soli…). Látky, které nevedou elektrický proud, nazýváme elektrické izolanty (například papír, sklo, dřevo, plast, parafín, guma, destilovaná voda…).

Co je to Nevodič?

Elektrický izolant neboli nevodič je látka, která nevede elektrický proud. Elektrický izolant neobsahuje volné částice s elektrickým nábojem, nebo je obsahuje v zanedbatelném množství. Zamezuje průtoku elektrického proudu mezi vodiči, které mají rozdílný elektrický potenciál.

Co je to Cringe?

„Cringe“ je jedním z anglicismů, které jsou zapotřebí, protože pro něj neexistuje adekvátní německé přídavné jméno. „Cringe“ znamená cosi mezi studem a trapností. „Cringe“ může být také pocit, který máte, když někdo řekne něco trapného, ​​ale vůbec si to neuvědomí. Nebo když dospělí chtějí být za každou cenu „cool“.

Co je to Čilovat?

Výraz čilovat je starší český výraz, který se často používá pro popis aktivity, kterou člověk vykonává. Slovo čilovat může mít mnoho významů, ale obecně označuje aktivitu nebo úsilí, které člověk věnuje nějakému úkolu nebo projektu. Někteří lidé vnímají čilování jako filozofii života.

Co je LOL Panenka?

Panenky L.O.L., se specifickým vzhledem s velkýma očima, jsou populární zejména u mladých dívek. Děti si s nimi mohou hrát a vytvářet si kolekci panenek s různými doplňky, které bývají součástí balení. Jednotlivé doplňky jsou vzájemně kompatibilní, takže je lze kombinovat s různými panenkami.

Jak si zapnout chat v LOL?

Pokud chceš povolit chat se všemi, stačí ti jen pár rychlých kliknutí.

  1. Ve hře otevři nabídku Nastavení stiskem [ESC]
  2. Vlevo otevři záložku Rozhraní
  3. Listuj dolů, dokud neuvidíš sekci Chat.
  4. Zaškrtni políčko „Zobrazit chat [Všem] (sestavená hra)

Co to znamená ?

Vulkánský pozdrav je gesto rukou, které zpopularizoval seriál Star Trek ze 60. let 20. století. Tvoří jej zdvižená ruka s dlaní otočenou dopředu, nataženým palcem i prsty, které jsou rozděleny mezi prostředníček a prsteníček.

Co to znamená ?

– Smajlík s srdíčkem v očích: Tento smajlík znamená silnou zamilovanost nebo obdiv. Používá se často při komentování atraktivního vzhledu někoho nebo pro vyjádření nadšení ze zvláštního předmětu, jídla, místa atd. – Usmívající se smajlík: Tento smajlík symbolizuje mírnou radost a optimismus.

Kde a jak se dá využít izolantu?

Izolanty jsou látky, které prakticky nevodí elektrický proud. Používá se jich k izolaci vodivých částí elektrických obvodů.

Co patří mezi izolanty?

Zamezuje průtoku elektrického proudu mezi vodiči, které mají rozdílný elektrický potenciál. Dobrými izolanty jsou porcelán, sklo, většina plastů, suché dřevo, suchý papír, za normálních podmínek i vzduch nebo jiné plyny.

Co je to izolátor?

Je to mechanický díl jehož hlavní funkční část je izolant (elektricky nevodivý materiál), který slouží k vzájemnému elektrickému oddělení (odizolování) konstrukčních částí elektrických zařízení o rozdílném potenciálu (napětí), současně umožňuje přenos mechanických sil mezi konstrukčními částmi.

Co je to tepelný izolant?

Tepelný izolant je látka, která špatně vede teplo, tzn. má nízkou tepelnou vodivost. Opakem tepelného izolantu je tepelný vodič. Veličina, která umožňuje porovnání látek podle tepelné vodivosti, se nazývá součinitel tepelné vodivosti.

Co to je fit out?

Co je to Fit-out

Stavební a technologické práce probíhající před samotnou instalací interiérových prvků. V průběhu realizace stavebních úprav je možné zapracování klientské změny tak, aby byly naplněny požadavky a potřeby klienta.