Co znamená LOL, když vám někdo napíše?

Pokud ne, zkuste LMAO. LOL je zkratka od Laughing Out Loud/Lot Of Laughing. Jakože velmi hlasitě se směju.

Co znamená když někdo napíše W?

W/O je zkrácený zápis pro anglické slovo "Without". Without je anglická předložka "bez". Často se tato zkratka objevuje na Twitteru kvůli znakovému limitu. Obdobně předložka "With" (která znamená "s") se zapisuje jako W/.

Co znamená LOL, když vám někdo napíše?

Co to znamená slovo Lol?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co to znamena RIP?

Zkratka RIP nebo R. I. P. může znamenat: Requiescat in pace – „Ať odpočívá v pokoji! “, nebo Respice in pace „Odpočívej v pokoji! – epitaf, kondolence či idiom k poctě zemřelého, často bývá označován anglickým „Rest In Peace" či italským „Riposi In Pace“

Co znamená GG BRO?

Zkratka GG (Good Game) většinou nadšeně zazní poté, co váš tým ve hře zvítězí.

Co je to Cringe?

„Cringe“ je jedním z anglicismů, které jsou zapotřebí, protože pro něj neexistuje adekvátní německé přídavné jméno. „Cringe“ znamená cosi mezi studem a trapností. „Cringe“ může být také pocit, který máte, když někdo řekne něco trapného, ​​ale vůbec si to neuvědomí. Nebo když dospělí chtějí být za každou cenu „cool“.

Co je to flexit?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co je to Sus?

Zkratka „Sus“ je internetový slangový výraz, který se používá v různých kontextech, ale obvykle označuje něco, co je podezřelé, nebo něco, co se jeví jako nepravdivé. Může také označovat situaci nebo jednání, které je podvodné nebo nečestné.

Co to znamená?

Význam v češtině označuje: to, co slovo, věta nebo text míní, co vyjadřuje čili referent („význam slova les“) závažnost nějaké události, tématu nebo osoby („významné ochlazení“).

Kde se nachází Hora Říp v jakém kraji?

Horu Říp najdete v Ústeckém kraji, v okrese Litoměřice asi 5 km od Roudnice nad Labem.

Jak se píše Rest in Peace?

Správný význam zkratky R.I.P. (ano, píše se velkými písmeny, tedy nikoliv r.i.p.!) je jak je výše uvedeno, je to latinské ""Requiescat in pace"".

Co znamená zkratka kk v chatu?

Zkratka „kk“ je internetovým slangu a znamená „ok“ nebo „rozumím“ . Je to jednoduchá odpověď na nějakou otázku nebo komentář, která potvrzuje, že se s tím daný uživatel ztotožňuje nebo že rozumí tomu, co bylo řečeno.

Co je to zkratka Ig?

Vznik. Instagram byl založen na podzim roku 2010, a jeho název vznikl spojením slov Instant Camera a Telegram. Tvůrci byli američtí podnikatelé, Kevin Systrom a Mike Krieger. Název měl za úkol být jednoduchý a co možná nejsnáze vyslovitelný, brzy se ale ujala zkratka IG, a to ještě v roce 2010.

Co je to based?

Přípona -BASED vyjadřuje, že je něco na něčem založené. compounds, tak se jim anglicky říká. Standardizované jsou prostě 'standardizované'. Přípona -BASED vyjadřuje, že je něco na něčem založené.

Co je to Flex?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co to je Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co znamená emoji ?

Na druhém místě se umístil symbol červeného srdce: ❤️Ten zastupuje vyjádření sympatií a lásky a zabírá 6,6 % ze všech odesílaných. Na třetí příčce se umístil smajlík, který má místo očí srdíčka ? a který je taktéž zástupcem sympatií a zamilovanosti.

Co znamená ?

Modré srdce – modré srdíčko symbolizuje přitažlivost a věrnost k sobě navzájem. Znamená také mír, tajemství a naději.

Jak dlouho se jde na Říp?

Cesta až na vrchol je sjízdná i s kočárky, je dlouhá tam i zpátky asi 4 km a trvá asi 1,5-2 h.

Co stojí na Řípu?

Říp je od nepaměti důležitým orientačním bodem v kraji. Provází jej pověst o praotci Čechovi a dodnes se neví, zda zde skutečně nějaký náš prapředek není pochován. Na vrcholu Řípu stojí románská rotunda, která vznikla přestavbou původního malého kostelíka zasvěceného sv. Vojtěchovi.

Co je to zkratka PPP?

Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn.

Co znamená WYDM?

Zkratka „WDYM“ je anglická zkratka, která označuje pojem „What Do You Mean? “. Překládá se jako „Co tím myslíš?

Co to je zkratka DM?

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je to zkratka FB?

Význam: FB – zkratka pro sociální síť Facebook. Například: "Jseš na FB? Přidej si mě do přátel!"

Co znamená když je nekdo Smash?

rozdrtit {sl.} rozrazit {sl.} roztříštit {sl.} smečovat {sl.}