Co znamená LOL jako text?

LOL = laugh(ing) out loud.

Co to znamená slovo Lol?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.
CachedSimilar

Co znamená LOL jako text?

Co je to Rotfl?

Zkratka „ROFL“ označuje pojem „rolling on the floor laughing“, což znamená „klečím na zemi a směju se“.

Co je to zkratka Lmao?

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy.

Co je to k?

Zkratka pro Československou korunu za druhé republiky. V radiokomunikaci je K jedním z prefixů volacích znaků vyhrazených pro USA. Používá se též k vyjádření souhlasu, k = ok → vzniklo z anglického ok. V informatice a online hrách se používá jako označení řádu tisíců, tedy 1k = 1000.

Co je to KK?

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1? Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Jak si zapnout chat v LOL?

Pokud chceš povolit chat se všemi, stačí ti jen pár rychlých kliknutí.

  1. Ve hře otevři nabídku Nastavení stiskem [ESC]
  2. Vlevo otevři záložku Rozhraní
  3. Listuj dolů, dokud neuvidíš sekci Chat.
  4. Zaškrtni políčko „Zobrazit chat [Všem] (sestavená hra)

Co to znamená FS?

Spojení písmen F a S může mít různé významy: Ferrovie dello Stato – italské Státní dráhy anglická zkratka pro souborový systém (file system) Federální shromáždění filmové stud [..]

Co je to n a?

N/A – Not available/Not applicable

N/A použijte při vyplňování formuláře, pokud se na vás nějaká položka nebo otázka nevztahuje.

Proč je k tisíc?

SI předpona pro tisíc je kilo-, oficiálně zkracovaná jako k – například metr a jeho zkratka m, kilometr a km označující tisíc metrů atd. V technických textech se používá i jiný zápis tisíců písmenem „k“, typicky při značení rezistorů. Tedy například se uvádí 30k namísto 30 000 Ω, což vzešlo ze zápisu 30 kΩ.

Co je to zkratka SS?

), česky Ochranný oddíl, byla ozbrojená organizace NSDAP vytvořená v roce 1925 z horlivě oddaných přívrženců Adolfa Hitlera působících původně jako jeho osobní stráž. V čele SS v době její největší moci stál Heinrich Himmler jako Reichsführer-SS (říšský vůdce SS).

Co je to zkratka GG?

GG = „Good game,“ neboli „dobrá hra. Znamená buď slušnou poznámku vyslovenou po zkončení kola nebo hry, která ukazuje, že zápas byl spravedlivý a příjemný. Obvykle ji kolektivně používají uživatelé herních serverů. Opakem je BG.

Jak psát do chatu v LOL?

Používání a zapnutí chatu se všemi

Pokud chceš použít chat se všemi, podrž [SHIFT], pak stiskni [ENTER] a začni psát novou chatovou zprávu jako obvykle. Na začátku textového pole bude před zprávou automaticky „/all“. Také můžeš na začátku libovolné zprávy napsat „/all“, ale to zní jen jako složitější [SHIFT]+[ENTER].

Jak odepsat v Lolku?

/w "summoner jméno" – napíšete soukromou zprávu hráči. /r – odepíšete soukromou zprávu poslednímu hráči, jenž Vám psal. /all – napíšete zprávu všem hráčům v aktuální hře.

Co je to 3?

Informace o zkratce ':3'

Smajlík jap. původu psaný na ležato… Často se používá ve významu něčeho co je roztomilé.

Co je to zkratka ASF?

Význam: ASF (z angl. Advanced Systems Format) je označení dnes již zastaralého audio a video formátu s uzavřeným kódem, který byl určen zejména pro streamování médií od společnosti Microsoft.

Co to je 10k?

Ano, 10k obvykle znamená "deset tisíc" (něčeho). Stejně, jako třeba "10kg" znamená deset tisíc gramů, nebo "10km" deset tisíc metrů.

Co je to 5K?

Pod pojmem pět Ká rozlišení chápeme rozlišení displeje, které má na horizontální úrovni alespoň 5000 pixelů. 5K rozlišením, se kterým se můžete setkat nejčastěji, je 5120 × 2880. Dohromady obsahuje téměř 15 tisíc pixelů, tedy sedmkrát více pixelů než má FullHD.

Co je to zkratka Ig?

Vznik. Instagram byl založen na podzim roku 2010, a jeho název vznikl spojením slov Instant Camera a Telegram. Tvůrci byli američtí podnikatelé, Kevin Systrom a Mike Krieger. Název měl za úkol být jednoduchý a co možná nejsnáze vyslovitelný, brzy se ale ujala zkratka IG, a to ještě v roce 2010.

Jak zapnout hru v Lolku?

Jak spustit Custom hru

Stiskni tlačítko Vytvořit, vyber Vyvolávačův žleb a pojmenuj svou hru. Máš-li na svém seznamu přátel dost hráčů na to, aby zaplnili všechny dostupné pozice, můžeš nastavit heslo. Volná místa můžeš také obsadit boty nebo nechat hru otevřenou, aby se do ní mohli připojit i ostatní vyvolávači.

Jak být dobrý v League of Legend?

Uvědom si převahu nepřítele

Mezi hlavní, na které se musíš zaměřit, je rozdíl levelů mezi tebou a tvým oponentem, zda má cooldown na svém R a vyvolávačových kouzlech. Také je dobré se zaměřit na jeho manu. Pokud jí má málo a nedokáže použít téměř žádné schopnosti, tak je pro tebe lehkým cílem.

Jak otevřít chat v LOL?

Pokud chceš povolit chat se všemi, stačí ti jen pár rychlých kliknutí.

  1. Ve hře otevři nabídku Nastavení stiskem [ESC]
  2. Vlevo otevři záložku Rozhraní
  3. Listuj dolů, dokud neuvidíš sekci Chat.
  4. Zaškrtni políčko „Zobrazit chat [Všem] (sestavená hra)

Co to znamená před naším letopočtem?

Česká zkratka př. n. l.

znamená „před naším letopočtem“ a označují se jí všechny roky předcházející prvnímu roku křesťanského letopočtu. Jedná se o zkratku ateistického původu, pojem „před naším letopočtem“ je znám už v 19. století.

Co je to zkratka?

Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví. Nejčastěji se zkratky používají pro zápis často užívaných slov či ustálených spojení (r. 1945, p. Novák, nám., apod.)

Co to je zkratka DM?

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je to zkratka FB?

Význam: FB – zkratka pro sociální síť Facebook. Například: "Jseš na FB? Přidej si mě do přátel!"