Co znamená jméno Nya?

Nya je varianta gaelského a svahilského jména Nia. Nya je japonský zvukový efekt pro "mňau".

Jak se říká Elen?

Domácí podoby: Elka, Elča, Elis, Ela, Elen, Elenka, Elke. Osobnost, která vždy zvítězí. Může si splnit jakékoli sny bez ohledu na jejich velikost. Hezká tvář a pružná postava v kombinaci s jiskřivou inteligencí ji činí značně neodolatelnou.

Co znamená jméno Nya?

Jak říkat Abigail?

Osamostatněnou zkráceninou je Abby, také Abbie. Mezi české domácí podoby patří Abi, Aba, Abička, Abina, Gaja, Abinka, Abigailka.

Co znamená jméno Kačka?

Nejčastěji je spojováno s řeckým jménem Aikaterine, které vychází ze slova "kathará" a znamená cudná nebo počestná. Dále by mohlo být odvozeno od řeckého slova "hekateros", tedy osoba, jež dosahuje svůj cíl. V úvahu připadá i egyptský původ, pak bychom ho překládali jako koruna.

Jak vzniklo jméno?

Vlastní původ mnohých jmen často směřuje do staré češtiny. Řada jmen vznikla i ze slov, která se do dnešních dnů nedochovala, případně nejsou používána. Například takové jméno Klomínek. Člověku by nejvíce ze všeho připomínalo zkomoleninu slova komín nebo jeho zdrobněliny komínek, pravda je však jinde.

Jak rikat Ele?

Domáckými podobami jména jsou Eli, Elča, Elka, Ela, zdrobněle Elenka nebo Eluška.

Jak říkat Elence?

Ženské křestní jméno Eleonora se u nás vyskytuje i ve variantě Eleonóra. Alternativou jména je Leonora. Domáckými podobami jména jsou Ela, Elen, Elenka, Elka, také Lea, Lenka nebo Nora, Norka, Lora, Lorka aj. Zdrobněle se jméno užívá jako Eleonorka.

Co znamená jméno Liam?

Význam jména Liam

Liam pochází z Irska a značí bojovníka s pevnou vůlí. Jde o odvozeninu od jména William, občas se můžete setkat se zápisem Lyam.

Jak říkat Vivien?

Vivien

 • Odvozeniny a varianty. Vivianka, Vini, Vivinka, Vivi, Viuš, Viuška, Via, Vianka, Viv, Vinka.
 • Jméno Vivien a jeho význam. Jde o variantu jména Viviana. …
 • Oblíbenost jména u novorozenců v letech 2016-2019. Jméno Vivien bylo v průměru na 120. …
 • Významné osobnosti. Vivien Leigh – americká herečka.

Jak se dá říkat Karolíně?

Alternativami jsou i jména Karolina nebo Karla. Domáckými podobami jména jsou Kája, Karlička, Karlinka, Karolínka, Karolka, Karlunka, Karluška, také Lina či Linka. Jméno Karolína užívá slovenština.

Jak říkat Katce?

Domáckými podobami jména jsou Káťa, Káča, Kačena, Kačenka, Katka, Katuška, Katy, Kateřinka, Katynka, Kaťulka aj. Jméno se jako Katarína vyskytuje také na Slovensku. Angličtina jméno užívá jako Catharine, Catherine, Katharina, Katherine, Kathleen, Kateline, Kate, Katie, Kathy nebo Kitty.

Co znamená moje příjmení?

Příjmení tvoří ve slovní zásobě národa zvláštní skupinu. Jsou zbavena významu slova, z něhož vznikla. Často se od něho liší pravopisně či tvaroslovně (např. Rosypal, Sirovátka, Kafka; Nohavica, Stejskal, Stojaspal apod.)

Jak vybrat Krestni jméno?

Výběr konkrétního druhého jména by měl být motivován náboženskými důvody. V katolické církvi se předpokládá, že to bude jméno světce, který je rodičům dítěte (popřípadě křtěnci samotnému) nějak blízký nebo sympatický, nebo který se jim zdá následováníhodný. U evangelíků se někdy jedná o oblíbené biblické jméno.

Jak se říká Nele?

Domácky se jméno užívá jako Neli, Nelinka, Nelka, Nelička, Neliška, Neluška apod. Jméno se jako Nelly či Nelli vyskytuje i v němčině, angličtina jméno zná jako Nellie, Nell nebo Nelly (užívá se i jako domácí podoba jmen Ellen, Hellen aj.).

Co znamená jméno Anna?

Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ (stejně jako jméno Hana) v hebrejštině. Pochází ze slov "channah" či "chana", které se významově překládají jako "milá", "milostivá" či "milostiplná".

Kdy má svátek Ellena?

Elena je ženské křestní jméno, méně obvyklá varianta oblíbeného jména Helena nebo anglického Eleonora nebo ruského Jelena. Svátek má podle českého kalendáře 16. března.

Kdy slaví svátek Elenka?

Svátek: 4.7., 20.7.

Jak říkat Liamovi?

Liam

 1. Význam jména: helmicí (ochranou) je má vůle.
 2. Původ jména: Německý
 3. Pohlaví: mužské
 4. Svátek: května.
 5. Četnost jména: Dětí s tímto jménem se v minulém roce narodilo 4.
 6. Cizojazyčné varianty: Vilém,Wilhelm,
 7. Domácí podoby: Vilda, Vilík, Vile(če)k, Vilouš(ek), Vilémek, Vilímek, Vili.
 8. Slavní nositelé:

Jak rikat Eliotovi?

Jak byste doma dítěti s tímto jménem říkali Vy? Ukládejte po 1 jménu!

 1. Eloušek.
 2. Eli.
 3. Eliotek.
 4. Otík.
 5. Elliot.
 6. Ellio.
 7. Liot.
 8. Lio.

Kdy má svátek Lili?

Liliana (řidčeji také Lily, Lilien) je ženské křestní jméno latinského původu. Je odvozeno od jména květiny lilie (latinsky lilium). V českém občanském kalendáři má svátek 25. února.

Kdy má svátek Viviana?

Vivian

Vivienne
Svátek 2. prosince
Původ latinský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 45

Z jaké země je jméno Karolína?

Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Obě jména i další varianty (Karolina, Karla) mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova "karlaz", které se překládá jako "svobodný muž". Může znamenat i "sedlák".

Jak říkat Kristýně?

Domáckými podobami jména jsou Krista, Kristy, Kiki, Kikina, Kikuš, také Tina, Týnka, zdrobněle pak Kristýnka, Kikuška aj. Jméno se vyskytuje také ve slovenštině, především jako Kristína.

Jak vzniklo příjmení černý?

„Výklad původu: Příjmení Černý patří do kategorie „podle vlastností tělesných a duševních“… Osoba takto pojmenovaná měla nápadně černé vlasy, tmavou pleť (mohla tak být i cizího původu), černé vousy, oči apod. U někoho to mohla být také záliba v černé barvě šatů, koní atd.

Jaké je nejčastější příjmení v ČR?

V roce 2016 žilo v Česku 34 805 nositelů příjmení Nováková. Medián jejich let narození je 1972.

Kdy vybírat jméno pro dítě?

vybrat jméno dítěte (ideálně před porodem), souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (formulář dostanete v porodnici, popřípadě jej můžete najít na webových stránkách města), souhlasné prohlášení o příjmení dítěte (pokud není jasné z oddacího listu, např.