Co znamená druhá část poštovního směrovacího čísla?

Další číslice PSČ definují obec a případně městskou část obce. Například v Praze druhá číslice poštovního směrovacího čísla odpovídá jednotlivým městským obvodům.

Co znamená poštovní směrovací číslo?

Poštovní směrovací číslo (dále PSČ) je číselným označením územního obvodu adresní pošty. Správcem PSČ je Česká pošta, a. s. Referenčním zdrojem poštovního směrovacího čísla jsou zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, které obsahuje základní registr veřejné správy RÚIAN.

Co znamená druhá část poštovního směrovacího čísla?

Jak vypadá poštovní směrovací číslo?

Poštovní směrovací číslo (PSČ) je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí. První číslice je převzata ze starého krajského rozdělení Československa. Další dvě číslice blížeji určují danou obci a oblast. Poslední oddělené dvojčíslí označuje dodávací poštu.

Jak se správně píše poštovní směrovací číslo?

PSČ se člení na trojčíslí a dvojčíslí oddělené jednou mezerou, mezi PSČ a názvem adresní pošty nebo obce náleží mezera o šířce dvou mezislovních mezer, poznámky typu „Doporučeně“ se na obálku umísťují vlevo pod poštovní adresu odesílatele (v dopisech se nadepisují nad poštovní adresu adresáta).

Kam se píše směrovací číslo na obálce?

v pravé horní čtvrtině poštovní známky, v levé horní čtvrtině poštovní adresa odesílatele; pod ní poznámky nebo nálepky týkající se zvolené poštovní služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jakým se má s poštovní zásilkou zacházet.
CachedSimilar

Jak zjistit číslo podací pošty?

Podací číslo je zásilce přiděleno až v okamžiku, kdy je zásilka předána do přepravy poštovnímu přepravci v zahraničí. Většina prodejců toto číslo následně do svých systémů k jednotlivým objednávkám přiřazuje. V ostatních případech se můžete pokusit si podací číslo od prodejce vyžádat.

Kde je podací pošta 37020?

Pošta – Postservis České Budějovice – 37020 – České Budějovice. Seznam všech poboček České pošty na internetu online?

Jak vyplnit PSČ?

Správné vyplnění doručovacích údajů

 1. Udejte správné a přesné PSČ. PSČ je hlavní údaj, podle kterého se zásilky směrují na jednotlivá depa. …
 2. Zadejte číslo popisné, číslo orientační a případně i číslo bytu. Čím více údajů, tím lépe. …
 3. Uveďte maximum údajů. Čím více upřesňujících informací nám poskytnete, tím lépe.

Jak se Nadepisuje dopis?

Vzor psaní adresy aneb jak nadepsat obálku

 1. Na první řádek napište oslovení příjemce. …
 2. Druhý řádek patří jménu adresáta – hůlkovým písmem napište křestní jméno i příjmení.
 3. Třetí řádek: Název ulice a číslo popisné. …
 4. Do dalšího řádku napište směrovací číslo a město, případně číslo městského obvodu.

Jak se posílá dopis?

Poštovní adresa poštovní zásilky musí být napsána latinkou, a to čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li poštovní adresa psána strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li poštovní adresa psána rukou, označení adresáta musí být napsáno hůlkovým písmem.

Co se píše na dopis?

Popis adresy bude poté vypadat následovně.

 1. na první řádku uveďte název společnosti.
 2. na druhé řádce pokračujte se jménem adresáta. Před jméno můžete připojit i text: K rukám (titul + jméno adresáta) nebo jméno osoby zvýraznit (např. podtržením).
 3. ulice a číslo popisné
 4. PSČ a město.

Jak vypadá podací číslo?

Podací číslo zásilky

DR1234567890C) se zpravidla skládá z: Prefixu – kódu druhu zásilky – většinou dvou písmen, např. DR – Balík Do ruky, čísla zásilky – 9 nebo 10 číslic a.

Jak zjistit jestli mám na poště dopis?

Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby: Sledujte zásilku v systému naší služby Sledování zásilek (Track & Trace). Nemáte-li přístup na internet, kontaktujte naši telefonní linku 954 40 66 99.

Co chodí z pošty 37020?

Pošta – Postservis České Budějovice – 37020 – České Budějovice.

Kdo přiděluje PSČ?

Poštovní směrovací číslo je jedinečné v rámci státu a je zpravidla neměnné, nemění-li se příslušnost pošty k přepravnímu uzlu (mohou se však měnit dodávací územní obvody pošt a zřizovat či rušit pošty). Správcem číselníku PSČ byla Československá pošta.

Co muze být doporucene psaní?

Služba, jejímž prostřednictvím lze spolehlivě zasílat písemná sdělení, dokumenty, knihy a drobné předměty, protože Česká pošta odpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky paušální náhradou. Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky.

Jak vypsat obálku doporučeně?

Položky vyplňované odesílatelem. Odesílatel – zde se vyplní veškeré údaje o odesílateli. Na první řádek se obvykle uvádí jméno, na druhý ulice s číslem popisným, do okýnek je nutné vyplnit PSČ a vedle nich město. Můžete uvést také své telefonní číslo a e-mail, na které vám mohou chodit potvrzení o doručení či odeslání.

Jak zjistit kdo mi poslal dopis?

Stačí dát zásiklu vyhledat online a dole dát ZMĚNIT DORUČENÍ. Dále zaškrtnout OVĚŘIT POMOCÍ OVĚŘOVACÍHO KÓDU. Ten najdete na výzvě o doručení. Po jeho zadání a POKRAČOVÁNÍ uvidíte kompletní informaci (adresu) o odesílateli.

Jak má vypadat dopis?

Oficiální dopis musí obsahovat adresy obou stran, místo a datum, předmět, oslovení, text a podpis, neměl by přesáhnout jednu stránku, píše se tedy stručně a věcně, jazyk by měl být spisovný a neutrální.

Jak zjistit podací poštu?

Podací číslo zásilky naleznete na podacím lístku, v SMS či e-mailové zprávě anebo na výzvě, kterou naleznete ve své schránce.

Jak dlouho trvá celní řízení?

Délka celního řízení není zákonem stanovena, v průměru trvá 30 – 60 minut. V určitých případech můžete využít k podávání celního prohlášení webovou aplikaci Celní správy ČR – eCeP​. Detailní informace naleznete na webu​ a samostaném webu o dovozu zboží ze zemí mimo EU: www.celnicka.cz.

Jak dlouho je doporučený dopis na poště?

Zásilka je pak po dobu úložní doby, nejčastěji 10 dnů, uložena u příslušné ukládací pošty.

Co je doporučené psaní standard?

Doporučené psaní standard je doporučené psaní, které je ale omezené maximálními rozměry. Doporučené psaní standard má maximální hmotnost 50 g a maximální rozměry 23,1 x 16,4 x 0,5 cm.

Jak funguje Paysafe?

Služba Paysafecard slouží k bezpečnému placení na internetu. Pro její využití stačí na jakémkoliv terminálu SAZKA zakoupit kupón s 16místným kódem, který je v hodnotách 200 Kč, 500 Kč, 1200 Kč nebo 2500 Kč. Případně je možné si podobným způsobem dobít kredit na svém Paysafecard direct účtu.

Jak dlouho trva odeslani Doporuceneho dopisu?

Dvě rychlosti doručení: Doporučené psaní prioritní – doručíme zpravidla následující pracovní den po dni podání. Doporučené psaní ekonomické – doručíme zpravidla nejpozději do třetího pracovního dne po dni podání.

Jak vypadá dopis od policie?

Dopisy se zeleným pruhem využívá veřejná správa. Mohou obsahovat například soudní výzvy a předvolání k soudnímu jednání, platební rozkazy nebo také nařízení exekuce. Obálku se zeleným pruhem vám může poslat také policie nebo katastrální úřad, případně v ní najdete upozornění na nedoplatek za koncesionářské poplatky.