Co znamená AFK ve slangu?

Informace o zkratce 'AFK' Nejsem přítomen (doslova: vzdálen od klávesnice).

Co je to zkratka AFK?

AFK je akronym pro anglické "Away from keyboard" – což se používá při internetové online komunikaci a znamená to "jsem pryč od klávesnice", "teď budu chvíli pryč"… Tímto akronymem se upozorní druhá strana online komunikace, že odesílatel nebude chvilku reagovat, jelikož se musí vzdálit od počítače.

Co znamená AFK ve slangu?