Co jsou zbraně třídy 10?

10. Krátká zbraň – palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.

Jaké jsou kategorie zbraní?

zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I. zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B. zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I. ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D.

Co jsou zbraně třídy 10?

Co jsou zbraně kategorie c1?

Kategorie C-I – "Zbraně podléhající ohlášení"

K nabytí zbraně kategorie C-I se nevyžaduje držení ani předložení zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence. Držitel zbraně této kategorie je však povinen její nabytí nebo převod vlastnictví ohlásit příslušnému útvaru policie ve lhůtě 10 pracovních dnů.

Jaké jsou zbraně kategorie A?

Kategorie A – "Zakázané zbraně"

dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně apod.), nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika (jedná se o zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely, jde o nedovolené výrobní provedení atd.).

Jaké jsou zbraně kategorie B?

Kategorie B – zbraně podléhající povolení

krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem. jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm.

Jaké zbraně mohu vlastnit?

Praha – Vlastnit a nosit střelnou zbraň smí legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Výjimku tvoří zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru – například vzduchovky nebo různé historické zbraně. Zbrojní průkaz vydává policie na základě žádosti.

Jaké zbraně patří do skupiny E?

Zbrojní průkaz skupiny E k ochraně života, zdraví a majetku

Tento typ zbrojního průkazu vás opravňuje k vlastnění, držení a nošení zbraní kategorie B nebo C a střeliva do nich. Nosit však můžete maximálně 2 zbraně (vč. střeliva) a pouze skrytě.

Jaké zbraně lze vlastnit bez zbrojního průkazu?

Mezi zbraně či obranné pomůcky, které si můžete pořídit bez zbrojního průkazu můžeme obecně zařadit vzduchové a plynové pistole. Jedná se repliky klasických známých zbraní a mnohdy na první pohled nejdou rozeznat od těch skutečných. Co se týče nábojů, jedná se buď o broky, kuličky či plynové náboje.

Co je střelivo a1?

Střelivo kategorie A-I

Potřebujete platný zbrojní průkaz. Pro možnost nákupu střeliva kategorie A-I si musíte na svém příslušném útvaru policie zažádat o výjimku k nabývání střeliva kategorie A-I (ke stažení zde).

Jaké zbraně mohu vlastnit v ČR?

Praha – Vlastnit a nosit střelnou zbraň smí legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Výjimku tvoří zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru – například vzduchovky nebo různé historické zbraně. Zbrojní průkaz vydává policie na základě žádosti.

Jaké zbraně mohu vlastnit se zbrojním průkazem D?

Zbroják skupiny D vás opravňuje k nošení nebo držení zbraně kategorie A, B a C, na kterou má váš zaměstnavatel udělenou licenci nebo ji potřebujete k výkonu povolání. Oproti ostatním typům zbrojních průkazů se také liší lhůtou odevzdání dokladu o zdravotní způsobilosti. Ten je nutné dokládat každých 5 let.

Co dokáže flobertka?

Střela z flobertky „do 7,5 J" i z největší blízkosti způsobí nanejvýš povrchové zranění a útočníka, pokud si zásahu vůbec všimne, nanejvýš pořádně naštve. Ani akustický efekt výstřelu z flobertky nebývá natolik výrazný, aby mohl plnit nějakou zvlášť odstrašující funkci.

Co jsou zbraně kategorie C?

Kategorie C – "Zbraně podléhající ohlášení"

tlumiče hluku výstřelu, kterými jsou zařízení určená pro použití s palnou zbraní a konstruovaná pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby.

Co je to zbrojní licence?

Zbrojní licence opravňuje právnickou nebo fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence (§ 31 zákona o zbraních). Zbrojní licence je veřejná listina (§ 31 zákona o zbraních).

Co je Fmj?

Celoplášťová střela (v angličtině full metal jacket, zkratka FMJ) je druhem střely, která má jádro uzavřené v kovovém plášti (skořápce), jenž pokrývá předek a boky projektilu (styčná plocha s hlavní) a někdy může být rozšířena i na základnu střely (různá speciální označení, např. TFMJ).

Kdo muze mít plynovou pistoli?

Plynové zbraně z hlediska legislativy. Plynové zbraně řadíme do kategorie D. Zbraň si může koupit pouze osoba starší 18 let.

Jaký zbrojní průkaz na malorážku?

K vlastnictví jednoranné či opakovací malorážky je potřeba zbrojní průkaz a zbraň je nutno registrovat na příslušném útvaru policie (zbraň kategorie C). Pro koupi malorážky v samonabíjecím provedení si je navíc nutno předem vyžádat nákupní povolení (zbraň kategorie B).

Co je výkonnější flobertka nebo vzduchovka?

Flobertové náboje totiž byly důmyslným mechanismem ve zbrani zpomalovány na povolený limit. Po letošní (2021) změně klasifikace zbraní flobertky mohou využít plný potenciál svého střeliva, což z nich v porovnání se vzduchovkami dělá silnější a účinnější zbraně, než jsou vzduchovky.

Jak daleko dostřelí flobertka?

Dlouhá flobert puška má navíc delší hlaveň než pistole či revolver. Je tak nejpřesnější a zvládne i střelbu na větší vzdálenost. Dostřel takové flobertky činí okolo 20 metrů.

Jakou skupinu zbrojního průkazu?

Podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění se zbrojní průkaz dělí do následujících skupin: A – ke sběratelským účelům. B – ke sportovním účelům. C – k loveckým účelům.

Co je to zbrojní průvodní list?

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému dovozu zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, a střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I na území České republiky v případech, kdy se neuplatní postupy podle uvedených zvláštních předpisů.

Co je Luger?

9 mm Luger je náboj především pistolový, vzácně se lze setkat i s jeho použitím v revolveru. Často se však používá též v karabinách a u samopalů je dnes jednoznačně dominantním.

Co je JHP?

JHP (Jacketed Hollow Point) je typ střel s expanzní dutinou, která se při nárazu na cíl otevře. Jedná se tedy o střely s řízenou expanzí. Někteří výrobci mohou užívat odlišná označení (např. FTX či XTP), význam je však obdobný.

Jak je nebezpečná plynová pistole?

Z plynových zbraní nelze střílet klasické náboje, mimo jiné je v hlavni přepážka a zbraň ani není konstruována na výkon klasického náboje. Při použití plynové pistole na vzdálenost menší než 50 cm hrozí vážné zranění, při přiložení na tělo hrozí smrt. Tlak plynů je schopen způsobit velké škody.

Kam se nesmí se zbraní?

Na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nesmí zbraň nosit viditelně. Dále zbraň nesmí nosit nebo s ní na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

Na co nepotřebuji zbrojní průkaz?

Jedná se o tyto zbraně:

  • historické zbraně,
  • paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,
  • plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm (Podle novely zbraní z roku 2021),