Co je to BFF v textu?

Best friends forever (česky Nejlepší přátelé navždy) nebo BFF je anglická fráze, která popisuje blízké přátelství typické pro dospívající dívky a chlapci nebo mladé ženy.

Jak se píše Best Friends?

best friend

Hlavní překlady
Angličtina Čeština
best friend n (closest companion) nejlepší přítel, nejlepší přítelkyně příd + m, příd + ž
My dog is my best friend.
Co je to BFF v textu?

Co je to based?

Přípona -BASED vyjadřuje, že je něco na něčem založené. compounds, tak se jim anglicky říká. Standardizované jsou prostě 'standardizované'. Přípona -BASED vyjadřuje, že je něco na něčem založené.

Co znamená anglicky Friends?

friends {množné číslo}

přátelé {m mn. č.}

Co je to Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Chillovat?

Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.

Co je to Friendship?

přátelství {stř mn. č.}

Co znamená Family Issues?

Rodinné problémy jsou zralé vyvinout během dětství. Unfortunately I cannot make it due to family issues. Bohužel si ho z rodinných důvodů nemůžu nechat.

Co je to Smash?

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co je to flexit?

Flexit – chlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co je to Family?

family [ˈfæmɪlɪ or ˈfæmlɪ]

rodinný, patřící rodině dům, podnik ap.

Co je to Cringe?

„Cringe“ je jedním z anglicismů, které jsou zapotřebí, protože pro něj neexistuje adekvátní německé přídavné jméno. „Cringe“ znamená cosi mezi studem a trapností. „Cringe“ může být také pocit, který máte, když někdo řekne něco trapného, ​​ale vůbec si to neuvědomí. Nebo když dospělí chtějí být za každou cenu „cool“.

Co je to pass?

přihrát, nahrát, poslat míč, puk ap. (u)plynout, uběhnout, ubíhat čas ap.

Co to je FR?

Informace o zkratce 'fr'

Popis: Překlad: vážně, opravdu.

Jak se píše anglicky rodina?

Jak se anglicky řekne rodina? rodina anglicky je: family, home, kin.

Co je to fail?

neudělat, nesplnit, nedokončit co úkol, povinnost ap. přestat fungovat, vypovědět službu, selhat, vysadit přístroj, zrak ap. zkrachovat, zhroutit se podnik, organizace ap.

Co je to pov?

POV, nebo také PoV, je zkratka anglického termínu point of view, což by se doslovně dalo přeložit jako úhel pohledu. Tato zkratka je ve fandomu užívána typicky v záhlaví fanfikcí či v autorských poznámkách pro informaci čtenáře, z pohledu které postavy autor příběh vypráví.

Jak se anglicky řekne babička?

Grandma babička(2102)
grandmother babička(2318)
granny babička (hovorově)(7623)
Gran babička(AT:19716)
grandmama babička(AT:24353)

Co to je Family?

family [ˈfæmɪlɪ or ˈfæmlɪ]

rodinný, patřící rodině dům, podnik ap.

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.

Jak se řekne anglicky maminka?

mama

Hlavní překlady
Angličtina Čeština
mama, mamma, momma n US, informal (mother, mom, mommy) máma ž
maminka ž zdrob
Mama says to leave the light on for Dad.

Jak se anglicky řekne dcera?

daughter dcera(690)
stepdaughter nevlastní dcera(AT:21910)

Co je to rodina?

Rodina je skupina osob navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím, v poslední době i dalším podobným právním vztahem, ale i adopcí, a její dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí.

Co je nejbližší rodina?

Zřejmé však je, že děti zůstávají členy nejbližší rodiny svých rodičů při nejnižších nárocích na ně kladených a zároveň bez ohledu na jejich věk, rodinný stav, vzdálenost bydliště či způsob života. Pomyslná druhá vrstva rodiny je tvořena zejména vztahy sourozeneckými a partnerskými.

Jak se anglicky řekne táta?

dad. Vaše máma možná dostane rakovinu, váš táta se na vás možná naštve.